Former.

      Image Hosted by ImageShack.us

    


 


Mourning
Nico


Schizofreni.

Image Hosted by ImageShack.us


Fiskögon.

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
(Tidens förgörelse 21:23)

                                                  Nu
Trögflytande
Seg
Krälande
Utspädd
Förgången
Förändrad
på väg
mot
förmultningen.

                                                  Då


Tjock
Fast
Förlamad
Oförbrukad
Bevarad
Frigjord
i isolering

När giver livet mig benådelse
När blir medvetandet förklarat
När ger vi rättelse åt deklarationen 1948
Allt som återstår
åt oss att fixa
inget krymper
allt expanderar
När sluts allt och kapslas ihop
När sjunker vi
När?


Under restaurering

Mitt photobucket har gett med sig, och gått i graven. Detta gör mig hiskeligt arg.
När jag hinner ska jag fixa alla animationer så det ser ut som det gjorde ursprungligen.
!

Fire it up.

Image Hosted by ImageShack.us


Rörelse

Image Hosted by ImageShack.us


Funeral

If I had a temper
you swam across the sea
you ran
through forests
living tacky
clichés.

In a wheelchair
you climbed without
screaming
high falsettos
turning my stomach
into
a
severe injured
mode.

If I had a temper
those falsettos would've never
catched
me.
Living in this
confined elevator
pushing buttons
to a floor
without existence.

Numbers is now all
that matters.
Since I didn't have temper

How many times
I've done it
I've don't.
It
keeps me inside
in fear of
changing my statistics.

If I also had
temper
losing my inhibitions
I wouldn't be counting
I would
be near
the stage
entering.

If I also had a temper you                 

                                             could
                                                                  still be in presence.


Ready for the throne.

Image Hosted by ImageShack.us
RSS 2.0