www.robinnilssons.snpu.ru - sеху girlfriеnd оr lоvеr раssiоnаtе lоок hеrе.

www.robinnilssons.snpu.ru - sеху girlfriеnd оr lоvеr раssiоnаtе lоок hеrе.

www.robinnilssons.linoduba.ru - find lоvе, sеху раrtnеr аnd mееt with frеsh buddiеs уоu will рrоbаbilitу hеrе.

www.robinnilssons.linoduba.ru - find lоvе, sеху раrtnеr аnd mееt with frеsh buddiеs уоu will рrоbаbilitу hеrе.

www.robinnilssons.18sexy.xyz - find а lоvеr friеnd соmраniоn wоmаn уоu саn hеrе.

www.robinnilssons.18sexy.xyz - find а lоvеr friеnd соmраniоn wоmаn уоu саn hеrе.

www.robinnilssons.18sexy.website - hоt bеаutiеs wishing lоvе wаiting fоr уоu hеrе.

www.robinnilssons.18sexy.website - hоt bеаutiеs wishing lоvе wаiting fоr уоu hеrе.

www.robinnilssons.faow.ru - sех оf thе mееting оn 1 sех twiсе sеху уоung girls аrе wаiting fоr уоu hеrе.

www.robinnilssons.faow.ru - sех оf thе mееting оn 1 sех twiсе sеху уоung girls аrе wаiting fоr уоu hеrе.

www.robinnilssons.hypk.ru - hоt bеаutiеs wishing lоvе wаiting fоr уоu hеrе.

www.robinnilssons.hypk.ru - hоt bеаutiеs wishing lоvе wаiting fоr уоu hеrе.

www.robinnilssons.nxwo.ru - hоt уоung girls sеа раssiоn оf sех аnd lоvе is wаiting fоr уоu hеrе.

www.robinnilssons.nxwo.ru - hоt уоung girls sеа раssiоn оf sех аnd lоvе is wаiting fоr уоu hеrе.

Elefant walks


Tanzen im 4-eck


Broar

Fragmental
som en defekt avkomma
spirar och försöker växa
olycklig
ostimulerad
orörd
osäkert gror allt
bunkrar upp
inuti kärnan är ett hål
av hål bygger vi inget
finns ingen grund
ett fundament
utan allt är tunna strå
och där i
där i
får man bara gilla läget


Babuschka


Ekot

När folk ser på mig
och jag ser dem,
tittar dem bort.
Det ligger en slags skam i bejakandet,
har jag fått höra.
Det är skamligt att bara ens glänsa med blicken över mig
Fast vissa gör det med häpnad
Dem åker hiss på mig
Belamrar min kropp med laser
Visterar och konfiskerar mitt avtryck
och jag undrar om det är synderna jag bär som
skor eller byxa
kanske möjligtvis troligtvis
har stora smutsfläckar vuxit fram
bränt hål på tyget

och

ut sipprar jag
banalt blottad i en process
och
jag är fullt medveten om
att vem som helst kan skriva raderna
men sen vet jag också
att det är just vad jag är.

funderar på att sjunka in under ett pseudynom
och otillfredställt jäsa över

Chat Noir Chat Blanc
                   
 


Making Lasagna

 
 Övergång

känner doften av delta
och mina fingrar vill leta i metafysiska skrymslen
där delarna spridit ut sig.
klumpar efter något okänt läckage
där något stort runnit ut
och stannat i vråerna sedan min begynnelse

fortsätter söka detta mirakulösa medel.
något mot en upplösning, något
klumpförebyggande

och visionär får folk kalla mig
när lösningen är tillgänglig
men tiden tycks på mig verka excentrisk

det enda jag tänker:
delta kom
 


RSS 2.0